Αρχική: Γνωρίστε μας: Το όραμά μας & οι αξίες μας
 
Γνωρίστε μας
Οι αξίες μας
ΜΟΙΡΑΣΟΥ
 

Ποιες είναι οι Αξίες μας;

Υπευθυνότητα

Είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή συμβουλών που οδηγούν στην οικονομική σας ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

Ακεραιότητα

Συμπεριφερόμαστε με διαφάνεια και αξιοπιστία. Παρέχουμε λύσεις υψίστης ποιότητας με γνώμονα πάντα την ηθική συμπεριφορά.

Αξία και Αφοσίωση στον Πελάτη

Σεβόμενοι τη διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου, σας συμβουλεύουμε με βασικό στόχο να ικανοποιούμε τις ανάγκες σας, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου μέλλοντος για εσάς, την οικογένειά σας και την επιχείρησή σας.

Πίστη

Πίστη στον θεσμό της ασφάλισης, πίστη στους συνεργάτες μας, πίστη στους πελάτες μας.

Γνώση

Επενδύουμε στην εκπαίδευση των ανθρώπων μας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη δια βίου εκπαίδευση του μέσω προγραμμάτων που προσφέρουν πλήρεις, περιεκτικές και επίκαιρες γνώσεις επί του συνόλου των κλάδων ασφαλιστικής δραστηριότητας και συμβάλλουν στην εδραίωση υγιών επαγγελματικών πρακτικών.

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας

Υιοθετούμε σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης αναγκών με στόχο την αντικειμενική λύση, υποστηρίζοντας πάντα το συμφέρον σας. Αξιοποιούμε την τεχνολογία για να παρέχουμε ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που δεν αντικαθίστανται από ψηφιακά μέσα.