Αρχική: Πολιτική Απορρήτου
Πολιτική Απορρήτου
ΜΟΙΡΑΣΟΥ

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για την εταιρεία Liberty Insurance Agents Ι.Κ.Ε. ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι θέλετε να είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα δεδομένα που η εταιρεία συλλέγει για εσάς, πώς τα χρησιμοποιούμε και τα προστατεύουμε, καθώς και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση, καθώς και εσάς για τις εκάστοτε τροποποιήσεις.

Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την συγκεκριμένη σελίδα μας, προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι για και ικανοποιημένοι με τις τυχόν αλλαγές.

 

 1. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

Τα προσωπικά δεδομένα (τόσο τα απλά όσο και τα ευαίσθητα) που επεξεργαζόμαστε για σας διαφέρουν ανάλογα με τη σχέση μας, συμπεριλαμβανομένου του τύπου επικοινωνίας μεταξύ μας και των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε.

Στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε, ανάλογα με τη σχέση μας, περιλαμβάνονται:

 • Στοιχεία και πληροφορίες για την κατάρτιση της σύμβασης Ασφάλισης. Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (ατομικά στοιχεία συμβαλλόμενου, στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου, κλπ.) όπως αναφέρονται στις φόρμες της αίτησης ασφάλισης. Εμείς, βάσει των δεδομένων αυτών, υπολογίζουμε το κατάλληλο για εσάς ασφάλιστρο, εκτιμώντας, μεταξύ άλλων, τη συχνότητα και ένταση των ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν.
 • Στοιχεία διαχείρισης και διευθέτησης απαιτήσεων, εκκρεμοτήτων και αποζημιώσεων. Συλλέγουμε περιγραφικά στοιχεία των ασφαλιστικών αξιώσεων, σχέση με τον αντισυμβαλλόμενο, τον ασφαλισμένο, τον αιτούντα ή άλλο σχετικό άτομο, ημερομηνία και αιτία υλικής ζημίας, απώλειας ή κλοπής, τραυματισμού, αναπηρίας ή θανάτου, αρχεία δραστηριοτήτων (π.χ. αρχεία οδήγησης) και άλλες πληροφορίες σχετικές με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την εκτίμηση και τον διακανονισμό των αξιώσεων αποζημίωσης.
 • Στοιχεία Επικοινωνίας. Συλλέγουμε τα απλά προσωπικά σας δεδομένα όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, κ.λπ. για να μπορούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και να σας παρέχουμε καλύτερα και ταχύτερα τις υπηρεσίες μας.
 • Στοιχεία οικονομικής ταυτοποίησης. Συλλέγουμε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρωμή του ασφαλίστρου (σε έντυπη μορφή, μέσω ταχυδρομείου ή και σε ηλεκτρονική), όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ και το όνομα της Δ.Ο.Υ.
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας και των προσώπων επικοινωνίας των πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας ή όταν κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή συμμετέχουν στους διαγωνισμούς και στις προωθητικές εμπορικές και διαφημιστικές μας ενέργειες (marketing).
 • Κρατικούς και άλλους επίσημους αριθμούς ταυτοποίησης. Συλλέγουμε το ΑΜΚΑ, αριθμό ταυτότητας, αριθμό διαβατηρίου, αριθμό φορολογικού μητρώου, αριθμό άδειας οδήγησης ή άλλους αριθμούς ταυτοποίησης που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ώστε να είμαστε σε θέση κάθε στιγμή να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα του ατόμου που επικοινωνεί μαζί μας, χρησιμοποιεί ένα προϊόν ή υπηρεσία, αιτείται αποζημίωση, κλπ.
 • Φωτογραφίες και εγγραφές βίντεο. Συλλέγουμε εικόνες (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και εικόνων) ή βιντεοσκοπημένες εγγραφές που δημιουργούνται σε σχέση με τις ασφαλιστικές ή άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, για λόγους που περιλαμβάνουν την εκτίμηση των αξιώσεων αποζημιώσεων, τη διαχείριση και το διακανονισμό, τις διαφορές αποτιμήσεων αποζημιώσεων ή για άλλους σχετικούς σκοπούς, όπως επιτρέπεται από το νόμο, όπως και μαγνητοσκοπήσεις τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) που καταγράφονται από τον εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις μας.
 • Στοιχεία online δραστηριότητας. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε τις ψηφιακές υπηρεσίες της εταιρείας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν το αναγνωριστικό λογαριασμού σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την εικόνα του προφίλ σας, τη διεύθυνση IP και άλλα αναγνωριστικά στοιχεία στο διαδίκτυο και άλλα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε online. Εάν επιλέξετε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρέχεται από έναν άλλο πάροχο υπηρεσιών κοινωνικών μέσων στο λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της Εταιρείας, ενδέχεται να κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα σας από τον άλλο λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που αποτελούν μέρος του προφίλ του λογαριασμού σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή των προφίλ άλλων συνδεδεμένων με εσάς ατόμων.

 

 1. Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την επικοινωνία μαζί σας.
 • Για την διενέργεια εκτιμήσεων και αποφάσεων (αυτοματοποιημένων και μη αυτοματοποιημένων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού προφίλ ατόμων) σχετικά με την παροχή και τους όρους ασφάλισης και το διακανονισμό των απαιτήσεων και την παροχή βοήθειας και άλλων υπηρεσιών.
 • Για την παροχή υπηρεσιών που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση, για καταβολή αξιώσεων αποζημίωσης και βοήθειας, καθώς και άλλων προϊόντων και ασφαλιστικών υπηρεσιών που προσφέρουμε, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των αξιώσεων, της διαχείρισης, του διακανονισμού και της επίλυσης διαφορών.
 • Για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των ασφαλιστικών υπηρεσιών μας.
 • Για την πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ανάλυση και διαχείριση άλλων εμπορικών κινδύνων.
 • Για την διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της πελατειακής μας βάσης και άλλων ατόμων τα οποία μας έχουν δώσει τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες (παράδειγμα, τρίτοι που αιτούνται αποζημίωση), ολοκλήρωση ερευνών αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών ικανοποίησης πελατών και αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η επιχείρησή μας, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης συγκατάθεσης, όπου απαιτείται).
 • Για προωθητικές εμπορικές και διαφημιστικές ενέργειες (marketing). Μπορούμε να διεξάγουμε προωθητικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και μετά την συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιώντας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), σύντομα μηνύματα μέσω κινητής τηλεφωνίας (SMS) και άλλα μηνύματα κειμένου, ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά.
 • Για την συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς και κληρώσεις. Αυτές οι προωθητικές δραστηριότητες πιθανά να έχουν επιπλέον όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα περιέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και αφού πάρουμε την συγκατάθεσή σας.
 • Για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας και την ανάλυση και καταγραφή των αναγκών σας σε σχέση με τα ασφαλιστικά προϊόντα και ψηφιακές υπηρεσίες ασφάλισης που έχετε λάβει από την εταιρία μας, παρουσιάζοντας πληροφορίες, διαφημίσεις και άλλες προωθητικές ενέργειες για νέα πακέτα ασφάλισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.
 • Για την συμμόρφωση της εταιρίας μας στους ισχύοντες νόμους και τις κανονιστικές υποχρεώσεις, Ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθυντήριες αρχές, δικαστικές αποφάσεις και άλλες νομικές διαδικασίες, για να απαντούμε σε αιτήματα από δημόσιες και κρατικές αρχές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • Για την επιβολή και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων για να προστατεύσουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας και αυτές των εταιρειών του ομίλου ή των επιχειρηματικών συνεργατών μας και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα, το ιδιωτικό απόρρητο, την ασφάλεια ή τα περιουσιακά μας στοιχεία, καθώς και εκείνα των εταιρειών του ομίλου ή των επιχειρηματικών συνεργατών μας, εσάς ή άλλα άτομα ή τρίτα μέρη· για να επιβάλλουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας και να επιδιώκουμε τα διαθέσιμα μέτρα αποκατάστασης και να περιορίζουμε τις ζημιές μας.

 

 1. Από πού συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από διάφορες πηγές, όπως:

 • Aιτήσεις και προτάσεις ασφάλισης.
 • Τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), σύντομα μηνύματα κινητής τηλεφωνίας (SMS) συναντήσεις και άλλες επικοινωνίες σχετιζόμενες με την διερεύνηση κατάρτισης ασφαλιστικών συμβάσεων.
 • Πάροχους υπηρεσιών, ασφαλιστικούς υπαλλήλους, αρχές χορήγησης αδειών για οδηγούς και οχήματα, οργανισμούς αναφοράς πιστώσεων και άλλα τρίτα μέρη.
 • Από τους ιστοτόπους μας.
 • Από τις εφαρμογές λογισμικού που διαθέτουμε σε υπολογιστές, έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) και άλλες κινητές συσκευές.
 • Από τις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, άλλο περιεχόμενο κοινωνικών μέσων, τα εργαλεία και τις εφαρμογές μας.

 

 1. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
  • Η επεξεργασία των απλών προσωπικών σας δεδομένων ή/και προσωπικών δεδομένων ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα δεδομένα) γίνεται για την παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών μας προς εσάς, η οποία βασίζεται σε αίτημα σας για κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης το οποίο διαβιβάζεται απευθείας στην εταιρία μας από εσάς που επιθυμείτε την κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης. Με βάση το αίτημα σας αυτό καταρτίζεται η ασφαλιστική σύμβαση και λαμβάνετε τις ασφαλιστικές μας υπηρεσίες στον κλάδο ασφάλισης που έχετε επιλέξει.

Περαιτέρω, η επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητα δεδομένα) βασίζεται είτε στην ρητή συγκατάθεση είτε σε κάποια άλλη νόμιμη βάση, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία. Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε ότι μπορεί να ζητήσουμε από εσάς απλά προσωπικά δεδομένα ή/και προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα) για να συμμορφωθούμε με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και ορισμένα προσωπικά δεδομένα μπορεί να χρειαστούν για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τους όρους της σύμβασής μας μαζί σας (ή με τρίτο μέρος, όπως ενδεικτικά πχ ασφαλιστική εταιρία, η οποία καλύπτει άλλο κλάδο ασφάλισης την υπηρεσία του οποίου λαμβάνετε βάσει σύμβασης, επαγγελματία της υγείας ή για την προετοιμασία της σύναψης μιας σύμβασης με εσάς (ή με τρίτο μέρος).

 • Η επεξεργασία των απλών προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των απλών προσωπικών σας δεδομένων ή/και των ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα) είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • Όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση σας π.χ. για προωθητικές ενέργειες, κ.λπ. ανά πάσα στιγμή μπορείτε να κάνετε ανάκληση της συγκατάθεσης.

 

 1. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων
  • Όταν σας παρέχουμε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία π.χ. ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, διεκπεραίωση αξιώσεων αποζημίωσης, κ.λπ. διατηρούμε τα απλά προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα) για όλο το διάστημα ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης και σε κάθε περίπτωση έως την παραγραφή κάθε εκατέρωθεν αξίωσης, εκτός κι αν διάταξη νόμου επιβάλλει πρόσθετο χρονικό διάστημα.
  • Όταν πρόκειται να συμμορφωθούμε με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση, διατηρούμε τα απλά προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα) τουλάχιστον για όσο διάστημα απαιτείται για να συμμορφωθούμε με τη εν λόγω υποχρέωση.
  • Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή στα newsletters (ενημερωτικά δελτία) ή/και στις προωθητικές μας ενέργειες, εκτός εάν μας δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε από εμάς newsletters ενημερωτικά δελτία ή/και προωθητικό υλικό.

 

 1. Μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα (απλά και ειδικών κατηγοριών –ευαίσθητα), λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία κατά την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια, είτε σε ειδικό ηλεκτρονικό χώρο (εάν τα δεδομένα σας είναι σε ηλεκτρονική μορφή) είτε σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο (εάν τα δεδομένα σας είναι σε έντυπη μορφή). Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

 

 1. Πότε και πώς διαβιβάζουμε σε άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα;
  • Στο πλαίσιο της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισης που θα συναφθεί, τα απλά προσωπικά σας δεδομένα και τα ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα), θα διαβιβαστούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, θα μπορούν να τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της Εταιρίας, βάσει της μεταξύ τους σύμβασης.
  • Στο πλαίσιο των προωθητικών εμπορικών και διαφημιστικών δραστηριοτήτων μας, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τρίτες εταιρείες οι οποίες παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις εταιρίες αυτές αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου προωθητικού εμπορικού σκοπού. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι διαβιβάζουμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για να παρέχουν τις προωθητικές υπηρεσίες που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να λαμβάνουν όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς.
  • Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

 

 1. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης ή διαγραφής (όταν αυτό είναι εφικτό) των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.
 • Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
email: contact@dpa.gr  
web: http://www.dpa.gr

 

 1. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, στην διεύθυνση Σταδίου 10, 10564, Αθήνα (Υπόψιν DPO) ή στέλνοντας email στο info@libertyinsuranceagents.gr .

 

 1. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης, αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 17/01/2020.