Αρχική: Γνωρίστε μας: Ποιοι είμαστε
 
Γνωρίστε μας
Ποιοι είμαστε
ΜΟΙΡΑΣΟΥ
 

Ποιοι είμαστε

Είμαστε εταιρία ανεξάρτητης Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 149244403000) η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα συμβουλευτικής και παροχής ασφαλιστικών & επενδυτικών λύσεων.

Η μοναδική οργανική μας διάρθρωση αποτελείται από εξειδικευμένα τμήματα και ποικίλλους πόρους ώστε να μπορούμε να υποστηρίζουμε επαρκώς την ομάδα μας με ακρίβεια, εγκυρότητα και σωστές πρακτικές.

Η ομάδα μας, με βάση τη γνώση και τα σύγχρονα εργαλεία που διαθέτει, προτείνει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, μέσα από μια συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση των αναγκών τους, τρόπους ελαχιστοποίησης των μελλοντικών οικονομικών κινδύνων που ίσως αντιμετωπίσουν.

Στόχος μας είναι η προσφορά ουσιαστικών ασφαλιστικών λύσεων, επιγέννημα συνδυασμού ποιοτικών καλύψεων, εμπεριστατωμένης καθοδήγησης, ενεργού ενδιαφέροντος και εξυπηρέτησης. Αποστολή μας είναι να αναπτύξουμε ασφαλιστικούς και χρηματο-οικονομικούς συμβούλους που επιθυμούν να οικοδομήσουν μακροχρόνιες ανθρωποκεντρικές σχέσεις και όχι πελατοκεντρικές.

Οι συνεργάτες μας ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες, τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ.