Ασφαλιστικά Tips για την Επιχείρησή σας!
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
Blog
ΜΟΙΡΑΣΟΥ
 
- 21 Οκτ 2020 -

Ασφαλιστικά Tips για τη σύγχρονη επιχείρηση!

Στο σημερινό σύνθετο οικονομικό περιβάλλον απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και άμεση ενημέρωση για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Σαν ιδιοκτήτες επιχειρήσεων επενδύετε πολύ χρόνο και προσωπική προσπάθεια ώστε να δημιουργήσετε υποδομές για τη διατήρηση και ανάπτυξη της επιχείρησής σας . Σκοπός είναι η θωράκιση των επιχειρήσεων από απρόβλεπτους κινδύνους. Δημιουργώντας κεφάλαια μέσω ασφαλιστικών καλύψεων έχετε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσετε τις ανάγκες που ίσως προκύψουν. Ο ρόλος του Επιχειρηματικού Ασφαλιστικού Συμβούλου είναι να σχεδιάζει και να επανεξετάζει εξατομικευμένες λύσεις με στόχο να διασφαλιστεί πλήρως η βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Ακολουθούν κάποιοι βασικοί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον επιχειρηματικό σας σύμβουλο και να αναθεωρήσετε ή να επανεκτιμήσετε τους κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία και βιωσιμότητας της επιχείρησής σας.

Ανθρώπινο Δυναμικό & Αφανείς Κίνδυνοι

Γνωρίζουμε ότι η καρδιά της επιχείρησης είναι ο επιχειρηματίας, οι μέτοχοι και τα στελέχη – κλειδιά. Η πιθανή απουσία τους για σοβαρούς λόγους υγείας σημαίνει ότι σημαντικές λειτουργίες της επιχείρησης θα αδρανοποιηθούν για ένα μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Αυτό δημιουργεί κινδύνους στη φήμη της εταιρίας προκαλώντας παράλληλα μείωση των πωλήσεων και κατά συνέπεια των κερδών της. Σε πολλές μικρές ή μεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις με δύο ή τρεις συνεταίρους, απώλεια ενός εξ ’αυτών των μετόχων, λόγω ατυχήματος ή ασθένειας δημιουργεί μεγάλες οικονομικές συνέπειες για την εταιρία.

Ποια λοιπόν είναι η ζημιά για την επιχείρηση εάν ο επιχειρηματίας και ένα βασικό στέλεχός της πάψει να εργάζεται;

Εξασφάλιση Επιβίωσης Επιχείρησης – Οικονομικός Σχεδιασμός

Τα κεφάλαια μας επιχείρησης συχνά έχουν βάρη από τραπεζικά δάνεια, υποχρεώσεις προς εφορία, ταμεία, πιστωτές, εργαζόμενους, συνεταίρους και πιθανότατα από αγωγές που μπορεί να προκύψουν.

Η δημιουργία Ασφαλιστικών Κεφαλαίων με ετήσια αναθεώρηση των υποχρεώσεών της μπορούν να χρηματοδοτήσουν τη διαγραφή τους στην περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ανικανότητας των ιδιοκτητών της επιχείρησης.

Αυξήθηκαν ή μειώθηκαν οι ασφαλιστικές αξίες της επιχείρησής σας;

Οι μεταβολές εμπορευμάτων, εξοπλισμού και κτηριακών εγκαταστάσεων επηρεάζουν σημαντικά τον ασφαλιστικό κίνδυνο. Εφόσον υπάρχει αύξηση των παραπάνω κεφαλαίων, άμεσα θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι αξίες διότι σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου θα πρέπει να καλύψετε ως επιχείρηση ένα σημαντικό μέρος της ζημιάς.

Εάν έχετε μείωση των ασφαλιστικών κεφαλαίων για μια ορισμένη χρονική περίοδο, είναι φρόνιμο να μειώσετε τα ασφαλιστικά σας κεφάλαια, έχοντας έτσι μείωση ασφαλίστρου, άρα μείωση και εξόδων της επιχείρησης.

Οι τοποθεσίες, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σας άλλαξαν

Αλλαγές όπως η ίδρυση νέας εταιρικής δραστηριότητας ή αλλαγή έδρας, ίσως επηρεάζουν και τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Βεβαιωθείτε ότι τέτοιου είδους αλλαγές πρέπει να είναι σωστά καταχωρημένες στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

Μπορεί να αποφασίσετε  να προμηθεύσετε στην αγορά ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία που διαφέρει πολύ από τα υπάρχοντα και δηλωθέντα προϊόντα ή υπηρεσίες που ήδη προσφέρετε. Η ασφαλιστική κάλυψη θα πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτήν την αλλαγή ώστε να μην εκτεθεί η εταιρεία σας σε νέους κινδύνους.

Συμβουλευτείτε τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο για να διασφαλίσετε την πλήρη και σωστή κάλυψη της επιχείρησής σας.

Κίνητρα για τους εργαζόμενους της επιχείρησής σας με φορολογικό όφελος

Το πολυτιμότερο κεφάλαιο της επιχείρησής σας είναι οι άνθρωποί σας. Παρέχοντας ασφάλεια και κίνητρα στο ανθρώπινο δυναμικό βελτιώνεται η παραγωγικότητα, με αποτέλεσμα της αύξηση της απόδοσης αλλά και της κερδοφορίας.

Πολλοί επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν τα κίνητρα για τους εργαζόμενους ως επιπλέον δαπάνες, οι οποίες μόνον επιβαρύνουν τα έξοδα της επιχείρησης. Λάθος!

Η Ομαδική Ασφάλιση Υγείας επιφέρει κέρδος και προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον για τους εργαζόμενους, και όχι επιβάρυνση.

Και μην ξεχνάτε! Ένα προσεχτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης αποτελεί ισχυρό κίνητρο για όλους και εξασφαλίζει σημαντικές φοροαπαλλαγές για την επιχείρηση (ΦΕΚ Νόμος 4572/2013 άρθρο 12).

Η νέα εποχή για τις επιχειρήσεις απαιτεί επανασχεδιασμό των ασφαλιστικών καλύψεων

Σήμερα όλα έχουν αλλάξει. Η παγκοσμιοποίηση / διεθνοποίηση όλων των αγορών και των επιχειρήσεων άλλαξε και τον τρόπο που οι σύγχρονες επιχειρήσεις διεξάγουν τις εργασίες τους. Οι καταναλωτές, η τεχνολογία, η ταχύτητα της πληροφόρησης, η ηλεκτρονική δικτύωση, το περιβάλλον επηρεάζουν τις εσωτερικές δομές λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικά, ασφαλιστικές καλύψεις όπως οι παρακάτω σχεδιάζονται ανάλογα με το μέγεθος, τη μορφή και τις εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε επιχείρησης:

Ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Νομική Προστασία

Αστική Ευθύνη Προσωπικών Δεδομένων ( Cyber Risk)

Ειδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Στελεχών και Διοικητικού Συμβουλίου

Αστική Ευθύνη Περιβαλλοντικών Κινδύνων

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Γενική Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Οι Επιχειρηματικοί Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι της Liberty Insurance Agents με βάση τη γνώση, τα εξειδικευμένα εργαλεία που διαθέτουν και μέσω στρατηγικής μελέτης προτείνουν σε νομικά πρόσωπα τρόπους ελαχιστοποίησης μελλοντικών οικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις.