Αρχική: Blog: Ασφαλιστικός Σχεδιασμός Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
Blog
ΜΟΙΡΑΣΟΥ
 
- 13 Ιουλ 2021 -

Ασφαλιστικός Σχεδιασμός Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων

Τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις νέες αντικειμενικές αξίες στο σύνολο των γεωγραφικών περιοχών της Χώρας μας. Ειδικότερα, οι αντικειμενικές αξίες είναι αυξημένες σε επτά χιλιάδες (7.000) εκ των περιοχών αυτών, ενώ παραμένουν σταθερές ή έχουν μειωθεί σε άλλες τέσσερις χιλιάδες (4.000) περιοχές. Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών προβλέπεται ότι θα επιφέρει πολλαπλασιασμό των μεταβιβάσεων ακινήτων, κατά το προσεχές δωδεκάμηνο, ενώ θα δημιουργήσει αξιοπρόσεκτη ασφαλιστέα ύλη, στο πλαίσιο της ζήτησης υπηρεσιών ασφαλιστικού σχεδιασμού μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων και δομημένης διαχείρισης των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων, μέσω των κατάλληλων ασφαλιστικών προϊόντων. 

Με αφορμή τις παραπάνω εξελίξεις, η εταιρία μας σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών προσέφερε στα μέλη της ομάδας της το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών με θέμα: «Ασφαλιστικός Σχεδιασμός Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Δομημένης Διαχείρισης Φορολογικών Υποχρεώσεων μέσω Ασφαλιστικών Προϊόντων».

Οι συνεργάτες μας είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία ασφαλιστικής αντιμετώπισης των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από κληρονομιές και μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, ώστε να διαμορφώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις υπέρ των πελατών τους. 

Η διασφάλιση της περιουσίας για φυσικά και νομικά πρόσωπα αποτελεί σημαντικό θέμα καθότι οι περισσότεροι συμπολίτες μας αδυνατούν να συντηρήσουν τις περιουσίες του λόγω των μεγάλων φορολογικών υποχρεώσεων και των συνοδευτικών οικονομικών βαρών, και πολλές φορές αποποιούνται την κληρονομιά.

Η εταιρία μας διαθέτει εξειδικευμένους συμβούλους στον χώρο των Επιχειρηματικών Ασφαλίσεων, στοχεύοντας ιδιαίτερα στον ανθρώπινο παράγοντα, για την εξασφάλιση μετόχων και επαγγελματιών από κινδύνους που συνήθως επηρεάζουν την περιουσία και το εισόδημά τους.