Αρχική: Blog: Η Ασφάλιση με απλά λόγια - Διαδοχικότητα Ασφάλισης
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
Blog
ΜΟΙΡΑΣΟΥ
 
- 13 Μαϊ 2021 -

Η Ασφάλιση με απλά λόγια - Διαδοχικότητα Ασφάλισης

Είναι δυνατόν να αλλάξουμε ασφαλιστική εταιρεία χωρίς να αντιμετωπίσουμε προβλήματα;

Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που φαίνεται να απασχολεί πολλούς από εσάς. Θα μας απασχολήσει ειδικότερα το τι ακριβώς πρέπει να προσέξει κανείς όταν επιχειρεί αλλαγές σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας, εξηγώντας όσο πιο απλά γίνεται τη σημασία του όρου της Δια-δο-χι-κό-τη-τας ή Συνέχειας μεταξύ δυο συμβολαίων.

Όμως, για να δούμε…. Για ποιο λόγο άραγε να αλλάξει κανείς οτιδήποτε στο συμβόλαιό του αν έχει φροντίσει εξ αρχής να έχει ένα πολύ καλό πρόγραμμα σε μια αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρία;

Η προσαρμογή ενός συμβολαίου υγείας στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του ασφαλισμένου -μέσω διαδοχικών αλλαγών ή τροποποιήσεών του- είναι συστατικό στοιχείο αλλά και προϋπόθεση μιας σωστής και επωφελούς ασφάλισης. Έτσι για παράδειγμα, σε περίπτωση που κάποιος ενταχθεί σε ένα συμβόλαιο Ομαδικής Ασφάλισης από τον εργοδότη του, θα πρέπει να τροποποιήσει ανάλογα και το ατομικό του ασφαλιστήριο, ώστε να λαμβάνει υπόψη το Ομαδικό του και να λειτουργεί συμπληρωματικά σε αυτό.

Απ’ την άλλη, η περίοδος οικονομικής κρίσης που διανύουμε, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης, οδηγεί πολλά νοικοκυριά σε μια προσπάθεια να ελέγξουν το σκέλος των δαπανών τους, γεγονός που δεν αφήνει ανεπηρέαστο και τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης. Έτσι, -για έναν επιπρόσθετο λόγο-  πολλοί ασφαλισμένοι βρίσκονται ενώπιον της απόφασης να προβούν σε αλλαγές στα συμβόλαιά τους, αναζητώντας τρόπο να μειώσουν τα ασφάλιστρά τους.


Οι αλλαγές σε ένα συμβόλαιο υγείας, μήπως είναι τελικά κάτι απλό και δεν χρειάζεται να τις υπεραναλύουμε;

Τελικά, όποιος κι αν είναι ο λόγος που οδηγεί κάποιον ασφαλισμένο στο να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις (είτε επιθυμεί –όπως αναφέραμε προηγουμένως- να προσαρμόσει τις παροχές του συμβολαίου του στις μεταβαλλόμενες ασφαλιστικές του ανάγκες, είτε απλά επιδιώκει την μείωση του ασφαλίστρου του) θα πρέπει να πάρει την όποια απόφαση με μεγάλη προσοχή, καθώς η ασφάλιση υγείας έχει αξιοσημείωτες ιδιαιτερότητες, τις οποίες δεν πρέπει με κανένα τρόπο να αγνοήσει.
Πολλές φορές οι ασφαλισμένοι όταν βρίσκονται μπροστά στην απόφαση να αλλάξουν πρόγραμμα υγείας ή ακόμα περισσότερο και την ασφαλιστική εταιρία στην οποία είναι ασφαλισμένοι, προβληματίζονται -και δικαίως- για το κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι προς το συμφέρον τους ή ενδέχεται να κρύβει παγίδες στο μέλλον. Αυτή είναι μια εύλογη ανησυχία γιατί δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου μετά από τέτοιες αλλαγές, προέκυψαν διχογνωμίες και δυσάρεστο κλίμα, λόγω κάποιας άρνησης αποζημίωσης από πλευράς της ασφαλιστικής εταιρίας

Ωραία! Ποιες είναι όμως αυτές οι ιδιαιτερότητες και τι πρέπει να κάνει όποιος θέλει να αποφύγει τις κακοτοπιές;

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή ώστε να δούμε ποιες είναι οι «προβληματικές περιοχές» τις οποίες πρέπει να προσέξουμε και τι λύσεις μπορούν να δοθούν.  Δυο είναι τα βασικά σημεία στα οποία πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας.
Ακρογωνιαίος λίθος μιας σωστής και χωρίς προβλήματα, ασφάλισης νοσοκομειακής περίθαλψης, είναι η σωστή περιγραφή κατά την έναρξη της ασφάλισης, της κατάστασης υγείας του ασφαλισμένου. Όσο πλήρες και αν είναι ένα πρόγραμμα υγείας, όσο αξιόπιστη και αν είναι η ασφαλιστική εταιρία που έχουμε επιλέξει, βάση της ασφάλισης είναι οι δηλώσεις που κάνουμε, σχετικά με την ακριβή κατάσταση της υγείας μας, αφού βάσει αυτών θα γίνει αποδεκτή η ασφάλισή μας. Όσο αυτονόητη όμως  κι αν φαίνεται αυτή η παραδοχή όταν κανείς ασφαλίζεται για πρώτη φορά, δεν είναι στους περισσότερους αντιληπτό ότι είναι εξ ίσου –αν όχι περισσότερο- σημαντική, όταν αλλάζουν πρόγραμμα ασφάλισης, είτε  παραμείνουν στην ίδια ασφαλιστική εταιρία, είτε αλλάξουν ταυτόχρονα και εταιρία.


Πρώτο λοιπόν σημείο που χρειάζεται απόλυτη προσοχή είναι η σωστή και λεπτομερής καταγραφή του ιατρικού μας ιστορικού, καθώς κανένα ασφαλιστήριο δεν θα έχει καμία μα καμία απολύτως αξία, καμία απολύτως ισχύ, αν δεν έχουν δοθεί από πλευράς μας σωστά όλες οι αναγκαίες πληροφορίες σε αυτό το στάδιο: το στάδιο του προασφαλιστικού ελέγχου όπως λέγεται. Και όταν αλλάζουμε το συμβόλαιό μας θα πρέπει να μην μας διαφεύγει ότι διενεργείται εκ νέου, προασφαλιστικός έλεγχος.

Το δεύτερο σημείο που πρέπει να προσέξουμε σχετίζεται με το το γεγονός ότι σε κάθε ασφαλιστήριο υγείας προβλέπονται κάποιες περιπτώσεις ασθενειών οι οποίες δεν καλύπτονται αμέσως, αλλά μετά από ένα χρονικό διάστημα. Είναι οι λεγόμενες Χρονικές Αναμονές για την κάλυψη κάποιας ασθένειας. Επιπλέον, πέραν των Χρονικών Αναμονών που εφαρμόζονται για όλους τους ασφαλισμένους, ενδέχεται κάποιος να έχει γίνει δεκτός για ασφάλιση με την προσθήκη κάποιων επιπρόσθετων ειδικών χρονικών αναμονών λόγω προϋπαρχόντων  προβλημάτων της δικής του υγείας.  


Εάν κάποιος είναι ήδη ασφαλισμένος κάποια χρόνια, θα πρέπει να έχει υπόψη του, ότι αλλάζοντας το  ασφαλιστήριο συμβόλαιό του (στην ίδια ή σε άλλη εταιρία), κανονικά θα πρέπει να τεθούν εξ αρχής Χρονικές Αναμονές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και στο καινούριο συμβόλαιό του, περιπτώσεις ασθενειών για τις οποίες χρειάζεται να περιμένει ένα διάστημα μέχρι να καλυφθούν. Υπάρχει άραγε τρόπος ώστε να μπορέσει κανείς να αλλάξει το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης που έχει χωρίς κάθε φορά να μετράει ξανά ο χρόνος ασφάλισής του από την αρχή, σαν να ήταν νέος ασφαλισμένος; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνεται από την έννοια της ''Διαδοχικότητας'' όπως έχει επικρατήσει να λέγεται.

Σύμφωνα με αυτή τη δυνατότητα, ο ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει ώστε να ''αναγνωριστούν'' τα χρόνια ασφάλισης που μπορεί να έχει σε μια άλλη εταιρεία. Στην ουσία δηλαδή να συνεχίσει την ασφάλισή του μεταφέροντας τα σχετικά δικαιώματα που έχει κατοχυρώσει. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κάποιος που παρέμεινε ασφαλισμένος για 5 χρόνια με ένα πρόγραμμα υγείας, θα θεωρείται ότι συνεχίζει με το νέο του συμβόλαιο στο 6ο έτος ασφάλισης, είτε παραμένει στην ίδια, είτε αλλάξει εταιρία.

Επομένως όλες οι χρονικές αναμονές που είχαν λήξει και είχαν πάψει να ισχύουν στο παλιό συμβόλαιο, θα εξακολουθήσουν να μην εφαρμόζονται και στο νέο, οπότε οι κάλυψη των σχετιζόμενων ασθενειών θα είναι άμεση και χωρίς καθυστέρηση. Κάτι τέτοιο  -εφόσον γίνει δεκτό από την ασφαλιστική εταιρία από την οποία ζητείται-  παρέχεται εγγράφως μέσα στο συμβόλαιο ως Ειδικός Όρος Ασφάλισης και δεσμεύει την ασφαλιστική εταιρία έναντι του ασφαλισμένου.

Για να μπορέσει κανείς να αιτηθεί τον Ειδικό Όρο της Διαδοχικότητας ή της Άρσης Αναμονών όπως λέγεται διαφορετικά, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, όπως το να έχει ήδη σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο νοσοκομειακής περίθαλψης και η τωρινή κατάσταση της υγείας του να κριθεί από την ασφαλιστική εταιρία ως ικανοποιητική.

Ανακεφαλαιώνοντας, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι: δεν χρειάζεται να φοβόμαστε την διαδικασία αλλαγής ενός συμβολαίου υγείας -εφόσον υπάρχει σημαντικός λόγος που αυτή πρέπει να γίνει- αλλά ωστόσο, οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Φροντίζουμε να είμαστε σχολαστικοί στην καταγραφή του ιατρικού ιστορικού, να διευκολύνουμε την ασφαλιστική εταιρία σε όποιον περεταίρω έλεγχο θεωρήσει αναγκαίο, να της ζητήσουμε να αναγνωρίσει τη συνέχεια της ασφάλισής μας στο νέο συμβόλαιο που θα συνάψουμε και να μας δώσει αυτή τη δέσμευση γραπτώς.

Εάν στο μεταξύ θελήσετε να με ρωτήσετε οτιδήποτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να καλέσετε τον κο Θοδωρή Κανάκη στο 6972-855623.

Μέχρι τότε, γειά σας!

 

Άρθρο του κου Θοδωρή Κανάκη                                                  Ασφαλιστικός & Επενδυτικός Σύμβουλος Liberty Insurance Agents