Ανάγκες & Λύσεις: Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Έχετε εξασφαλίσει την επαρκή χρηματοδότηση των μελλοντικών σας στόχων;
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Ελεύθεροι Επαγγελματίες
ΜΟΙΡΑΣΟΥ
 
Έχετε εξασφαλίσει την επαρκή χρηματοδότηση των μελλοντικών σας στόχων;

Ανάγκη

Στο σημερινό ιδιαίτερα μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός για έναν Ελεύθερο Επαγγελματία αποτελεί μονόδρομο, ούτως ώστε:

  • Να αξιοποιήσει πλήρως την τρέχουσα χρηματοοικονομική κατάστασή του
  • Να σχεδιάσει ένα βιώσιμο πλάνο ανάπτυξης
  • Να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται ευέλικτα τις δράσεις και επιλογές του

Η ανάγκη δημιουργίας κεφαλαίων προστατευμένα από τον πληθωρισμό και τις απρόβλεπτες  οικονομικές συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο,  δημιουργούν έντονη ανασφάλεια για το μέλλον.

Το ερώτημα, λοιπόν, παραμένει:

Πώς θα χρηματοδοτήσετε τους μεσοπρόθεσμους στόχους σας με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια;

«Τα παραδείγματα βασίζονται σε εύλογες παραδοχές και εκτιμήσεις. Καθώς όμως, η εξέλιξη του Κεφαλαίου υπόκειται στις διακυμάνσεις της Κεφαλαιαγοράς, είναι πιθανή η απώλεια του επενδυόμενου ποσού».

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Λύση

Η επένδυση αποτελεί το μέσο για την συντομότερη και οικονομικότερη επίτευξη των μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων σας , συγκεντρώνοντας  ένα επαρκές  κεφάλαιο, το οποίο θα βοηθήσει  στη χρηματοδότηση:

  • Αγοράς περιουσιακού στοιχείου
  • Ενίσχυσης της σύνταξής σας
  • Εκπαίδευσης των παιδιών σας
  • Αναβάθμισης του βιοτικού σας επιπέδου στο μέλλον
  • Κάλυψη έκτακτων αναγκών

Επενδύοντας είτε συσσωρευμένο κεφάλαιο, είτε αποταμιεύοντας ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα, σας παρέχεται η δυνατότητα να αξιοποιήσετε μέσω των επενδυτικών σας επιλογών, πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Εκμεταλλευόμενοι επενδυτικές ευκαιρίες και αποδόσεις, που πολλές φορές μειώνουν το κόστος των αποταμιεύσεών σας, επιτυγχάνετε συντομότερα τους στόχους σας.

Ψάχνετε για εξατομικευμένες λύσεις
που να καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες?
Είμαι ετών και ενδιαφέρομαι για
Με ενδιαφέρει η ενημέρωση από συνεργάτη στην περιοχή
Κύριος
Κυρία
Αποδέχομαι πλήρως τους όρους χρήσης.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη αυτής της δικτυακής τοποθεσίας διέπεται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία καθώς επίσης και από και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Για να δείτε τη Γνωστοποίηση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πατήστε εδώ.
*Μετά την λήψη των συγκεκριμένων στοιχείων, ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας πολύ άμεσα μετά την αποστολή της φόρμας. Ευχαριστούμε!