Αρχική: Επενδύσεις: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Αξιοποίηση επενδύσεων
ΜΟΙΡΑΣΟΥ
 

Σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο, η επιλογή των καλύτερων και αποδοτικότερων επενδύσεων, αποτελεί μια  δύσκολη απόφαση για όλους.

Οι οικονομίες  και οι αποταμιεύσεις πολλών ετών, μπορεί να μειωθούν αν δεν ακολουθήσουμε έναν επενδυτικό σχεδιασμό, που να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της αγοράς, τους προσωπικούς στόχους και προσδοκίες. Ο πληθωρισμός, τα χαμηλά επιτόκια, καθώς  και μια επενδυτική στρατηγική που επιδιώκει σε βραχυπρόθεσμα κέρδη, οδηγούν σε  πιθανές απώλειες του επενδυόμενου κεφαλαίου.

Επιπλέον, η Ελλάδα αποτελεί μόνο το 0,24% του παγκόσμιου χρηματιστηριακού χάρτη άρα επενδυτικές  ευκαιρίες μπορεί να εμφανιστούν σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Μια σωστή επενδυτική απόφαση λαμβάνεται μόνο αφού πρώτα διαπιστωθεί ο κατάλληλος τρόπος επένδυσης, καθώς και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι και επιδιώξεις.

 
 

Με δεδομένο ότι η κρίση δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες, απαραίτητο συστατικό των σωστών επενδυτικών αποφάσεων αποτελεί ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός.

Ένας επενδυτής, κάνοντας έναν μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχεδιασμό με την βοήθεια χρηματοοικονομικών συμβούλων μπορεί να θέσει τους επενδυτικούς του στόχους και να επιτύχει κερδοφόρα αποτελέσματα .

Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των χρημάτων επιτυγχάνεται μέσω οργανωμένων και προσεκτικών κινήσεων:

  • Καθορισμός επενδυτικών  στόχων
  • Προσδιορισμός του επενδυτικού σας προφίλ
  • Διασπορά
  • Στρατηγικές μελλοντικών κινήσεων και όχι προσήλωση σε ιστορικά στοιχεία αποδόσεων
  • Μακροπρόθεσμοι στόχοι
  • Χαμηλή εμπιστοσύνη στις υπερβολικές αποδόσεις
  • Συνεχής πληροφόρηση για την εξέλιξη των επενδύσεών σας

Έχοντας  υπόψη  σας  τα ανωτέρω, επιλέξτε φερέγγυους οργανισμούς, αξιόπιστους διαχειριστές και επαγγελματίες χρηματοοικονομικούς συμβούλους.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΙΡΑΣΟΥ
Ασφαλιστικές λύσεις με επίκεντρο
εσένα
Είμαι ετών και ενδιαφέρομαι για
Με ενδιαφέρει η ενημέρωση από συνεργάτη στην περιοχή
Κύριος
Κυρία
Αποδέχομαι πλήρως τους όρους χρήσης.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη αυτής της δικτυακής τοποθεσίας διέπεται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία καθώς επίσης και από και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Για να δείτε τη Γνωστοποίηση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πατήστε εδώ.
*Μετά την λήψη των συγκεκριμένων στοιχείων, ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας πολύ άμεσα μετά την αποστολή της φόρμας. Ευχαριστούμε!
Επενδύσεις
Επενδυτικές λύσεις με επίκεντρο
την διασφάλιση κεφαλαίου.